Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Onaylanmış Kişi Statüsü tebliğinde değişiklik

30.05.2022
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) yer aldı.

Tebliğ ile Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) yer alan tanımlarda değişiklikler yapıldı.

Tebliğin bazı maddelerinde değişikliğe gidilirken, bazı maddeler yürürlükten kaldırıldı ve bazı yeni fıkralar eklendi.

Değişikliğe gidilen maddeler şu şekilde;

- Statü belgesi başvurularına ilişkin OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapılmış YGM'ye ibrazı gereken belgeler
- Başvuru yeri ve şekli
- Başvurunun kayda alınması ve incelenmesi
- Statü belgesinin düzenlenmesi
- Statü belgesinde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması veya statü belgesinin kayıp ya da zayi olması
- Statü belgesi kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması
- Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi
- Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin kapsamı
- Vergilerin ödenmesi
- Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü
- Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolünün yapılacağına ilişkin bildirim
- Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolünün farklı bir gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce yapılması
- Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izninin askıya alınması
- DÖRDÜNCÜ KISIM - Elektronik Statü Belgesi Yönetim Sistemi
- BEŞİNCİ KISIM - Çeşitli ve Son Hükümler
- Diğer hükümler
- Geçiş hükmü


Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz