Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Parsiyel Taşımalarda Hareket İdaresince Süre Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

6.06.2022
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Transit Süre Aşımları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, son dönemlerde Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan, transit süre aşımlarında eski tarihli yazıda belirtilen hususların dikkate alınmadığı, özellikle parsiyel yük taşımalarda önceki gümrük idaresine süresi içerisinde gelen araçlara bir sonraki varış gümrük idaresi tarafından süre aşımı nedeniyle ceza uygulandığı, transit süre aşımlarının denetimlerinde önceki gümrük idaresine geliş ve çıkış tarihlerinin dikkate alınmadığının anlaşıldığı iletildi.

Bu itibarla, parsiyel taşımalarda taşıtın bir gümrük idaresine varışından boşaltma sonrasında bir sonraki gümrük idaresine sevkine kadar geçen süre dolayısıyla süre aşımının meydana gelmesi halinde, bu durumun asıl sorumlu veya taşıyıcıya yüklenemeyecek koşulların varlığından kaynaklandığının tevsiki için;

-Birden fazla transit beyannamesi kapsamı eşya tek bir taşıma aracı ile taşınıyor ise, eşyanın sunulduğu ilk varış idaresince, aynı taşıtta bulunan ve varış idareleri farklı olan eşyaya ilişkin yükümlü tarafından ibraz edilecek diğer transit refakat belgelerinin süre sınırı hanesine elle taşıtın söz konusu gümrük idaresine geldiği ve bu idareden ayrıldığı tarih kaydedilerek yükümlüsüne geri verilmesi, sıradaki her bir idare tarafından da sonraki idareler varışlı transit refakat belgeleri için aynı şekilde işlem yapılması,

-Yükümlü tarafından taşıtın bir önceki gümrük idaresine varışından söz konusu idareden sevkine kadar geçen süre bilgisini ihtiva eden transit refakat belgesinin varış idaresine sunulmasını müteakip hareket idaresince verilen süre sınırının aşılıp aşılmadığının kontrolünde bir önceki gümrük idaresinin kayıtlarının da dikkate alınarak işlem tesis edilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca, söz konusu parsiyel taşımalarda hareket idaresi tarafından transit süre sınırı belirlenirken parsiyel taşımaya yönelik yükümlüsü tarafından verilecek bilginin de dikkate alınması gerektiği vurgulandı.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz