Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Antrepo Beyannamelerinde Ortaya Çıkan Miktar Farklılıklar Hakkında

2.06.2022
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Antrepo Beyannamelerinde Ortaya Çıkan Miktar Farklılıkları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, İGMD’nin 11.05.2022 tarihli yazısında belirtilen hususlara ilişkin olarak,

2011/47 sayılı Genelgede “…Antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce; eşyanın doğru bir şekilde beyan edilmesini sağlamak, eşyanın evsafına uygun olup olmadığını belirlemek ya da satış suretiyle devri yapılacak eşyanın evsafını tespit etmek gibi nedenlerle ilgili ve yetkili kişilerin talebi üzerine eşyadan numune alınmasına veya eşyanın incelenmesine gümrük idarelerince izin verilmesi mümkün bulunmaktadır… ” hükmünün amir olduğu belirtildi.

Bu meyanda, mezkûr Genelge kapsamında, antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce, gümrük idarelerince eşyanın incelenmesi veya eşyadan numune alınması işlemlerine müstenit verilebilecek olan küşat hakkının kullanımına yönelik izinden anlaşılması gerekenin, antrepo rejimine tabi tutulması akabinde ilgili ve yetkili kişilerin talebi üzerine gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulacak olan eşyanın niteliklerine/vasfına uygun olup olmadığının belirlenmesi ve bu kapsamda doğru şekilde beyan edilmesini sağlamak olduğu ifade edildi.

İGMD’nin dilekçesi münderecatı antrepo rejimine tabi bir eşyadaki miktar farklarının tespitinin Gümrük Yönetmeliği’nin 87. maddesi ve 2011/47 sayılı Genelge hükümleri kapsamında yer almadığı belirtildi.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz