Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Deri Taklidi İthalatında Uygulanacak Dampinge Karşı Önlem Bellirlendi

14.06.2022
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/16) yer aldı.

Tebliğ ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/15) ile Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” tanımlı eşyanın ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlanıyor.

Yürürlükteki Dampinge Karşı Önlem
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) çerçevesinde ÇHC menşeli 5903.20.10.10.00 ve 5903.20.10.90.00 GTİP’li eşyanın ithalatında 1 ABD Doları/Kg, 5903.20.90.10.00 ve 5903.20.90.90.00 GTİP’li eşyanın ithalatında ise 2,2 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı önlem yürürlükte bulunuyor.

Karar
Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitler neticesinde Malezya ve Yunanistan menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu eşya ithalatının, 5903.20.90.90.00 GTİP altında kayıtlı eşyadan “yalnız lamine edilmiş olanlar” için Malezya menşeli/çıkışlı ithalatta Innotech Textile (M) Sdn. Bhd firmasından üretici sertifikası aranarak önlemden muaf tutulmak kaydıyla, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) uyarınca ÇHC menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme tabi olmasına karar verildi.

Buna göre;
Tablo’da belirtilen Malezya’da mukim Innotech Textile (M) Sdn. Bhd firmasından yapılacak anılan tabloda GTİP’i ve tanımı belirtilen eşya ithalatı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1) ile belirlenen “Üretici Belgesi” beyanı kapsamında gümrük idarelerine beyanda bulunmaları halinde söz konusu dampinge karşı önlemden muaf tutulacak.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/2) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) ile son nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerli olacak.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/15) çerçevesinde teminata bağlanmış işlemlere yönelik olarak Gümrük idarelerince İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre “Soruşturma konusu malların ithalatının teminata bağlanması ve bilahare soruşturma sonucunda önlem uygulanmasına karar verilmesi halinde; karar verilen önlem ile mevcut önlem arasındaki farka tekabül eden teminatlar hazineye irat olarak kaydedilir. Karar verilen önlem ile mevcut önlem arasındaki farktan fazla olan teminat iade edilir, az olan kısım için ise tahsilat yapılmaz. Soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verilmesi halinde teminat uygulamasına son verilir ve alınan teminatlar iade edilir” uyarınca işlem tesis edilecek.

Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonu ve eşya tanımı olan uygulanacak.

Önleme tabi eşyanın yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel olmayacak.

Tebliği bugün yürürlüğe giriyor.


Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.
Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz