Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

İmalatçı İhracatçı Adına Gelen Numunelik Eşya ve Modeller

17.06.2022
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “İmalatçı İhracatçı Adına Gelen Numunelik Eşya ve Modeller” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Ticaret Bakanlığına intikal eden dilekçelerde, yurtdışı firmalardan gönderilen numune veya prototipler üzerinden model veya numune üretimi yaparak sipariş alan ihracatçılar adına gelen numunelik eşya ve modellerin numune kapsamında gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girip girmeyeceğine yönelik olarak gümrük idarelerinde tereddüt yaşandığı, eşyanın numune olarak değerlendirilmemesi halinde eşya için serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında alınması gereken izin ve uygunluk yazılarının temin edilmesinin gerektiği, bu sebeple eşyanın hızlı bir şekilde teslim alınamadığı, siparişlerin yetiştirilemediği ve bu durumun müşteri kaybına sebep olduğu ifade edildi.

Yazıda devamla, 2009/15481 sayılı Karar eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın “Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller” başlıklı 86’ncı maddesinin birinci fıkrasında, önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modellere muafiyet tanınacağının hüküm altına alındığı anımsatıldı. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise “numunelik eşya ve model” deyimi, belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya örnek olarak tanımlandığı belirtildi.

Bu kapsamda, aynı cins eşyanın farklı renk, ebat ve benzeri farklı özelliklerdeki örneklerinin her birinin imalatçı ihracatçı tarafından ayrı ayrı siparişe konu edilebileceği vurgulandı.

Bu çerçevede, Türkiye’de yerleşik bir imalatçı ihracatçı firmaya sipariş verilebilmesi amacıyla yurtdışından numune olarak gelen eşyanın “Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı-Gümrük İşlemleri” konulu 2022/9 sayılı Genelge‘nin III numaralı bölümü hükümleri de dikkate alınmak üzere;

-Firma adına gelmesi ve doğrudan firmanın faaliyet alanı ile ilgili olması,

-Aynı cins, farklı ebat ve farklı özelliklere sahip ara mamul veya mamul eşya olması, (Örneğin oto cam üreticisi bir firma adına gelen farklı otomobil modellerine ait, farklı ebatlarda cam numuneleri)

-Faturasında veya ambalajında numune olduğuna dair bir ibare bulunması veya böyle bir ibarenin bulunmadığı durumlarda muayene memurunca eşyanın numune olduğuna kanaat getirilmesi;

halinde söz konusu numunelik eşya ve modele Kararın 86’ncı maddesi kapsamında işlem tesis edilmesi gerektiği bildirildi.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz