Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Karadağ İçin Uygulanan Tarım Ürünleri Tarife Kontenjanında Değişiklik

25.06.2022
Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 5749 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Karar ile Karadağ menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulması sağlandı.

Buna göre;

16.02.2010 tarihli ve 2010/157 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle Karadağ menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarında 17 Temmuz 2019 tarihli protokol I dikkate alınacak.

2010/157 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Kararın 2 . maddesinde yer alan tabloda değişikliğe gidildi ve tablonun devamında yer alan (ii) numaralı dipnot yürürlükten kaldırıldı.

“(ii) İthalat Rejimi Kararı'nın 'Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi' sütunun da yer alan gümrük vergisi oranının %25'i uygulanır.”

Tablonun yeni hali şu şekilde;Aynı Resmi Gazetede Karadağ Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.

Tebliğ ile söz konusu değişikliğe istinaden yapılacak müracaatlar düzenlendi. Buna göre, 2022 yılına münhasıran, tahsisatı Talep Toplama Yöntemine göre yapılan tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, 15 Temmuz 2022 tarhine kadar Bakanlığa müracaat edilmesi gerekiyor.

Resmi Gazeteye'ye ulaşmak için tıklayınız.
Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğ ekine ulaşmak için tıklayınız.
Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz