Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik

28.05.2022
28 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:42) yer aldı.

Ulusal Güvenlik
Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin II-B-7 ‘İstisna/Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna’ başlıklı bölümde ve bu bölümün alt başlığı olan 7.1. bölümünde değişikliğe gidildi. Buna göre;

‘7. Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna’ bölümünde yer alan ‘Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ ibaresi ‘İçişleri Bakanlığı’ olarak değiştirildi. Aynı paragrafta ki ‘Emniyet Genel Müdürlüğü’ ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Böylede Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına sağlanan KDV istisnası İçişleri Bakanlığına sağlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğüne bu madde kapsamında tanınan KDV istisnası yürürlükten kaldırıldı.

(II/B-7.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “-Jandarma Genel Komutanlığı,”, “-Sahil Güvenlik Komutanlığı,” ve “-Emniyet Genel Müdürlüğü,” satırları yürürlükten kaldırıldı. “-Adalet Bakanlığı,” satırından sonra gelmek üzere “-İçişleri Bakanlığı,” satırı eklendi. Aynı bölümün altıncı paragrafının ilk cümlesinde yer alan “Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarına ilişkin olmak kaydıyla” ibaresi eklendi.

Yapılan bu değişiklikle ‘Jandarma Genel Komutanlığı,”, “-Sahil Güvenlik Komutanlığı,” ve “-Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bu madde kapsamında tanınan KDV istisnası istisnanın kapsamın belirtildiği bölümde İçişleri Bakanlığı olarak değiştirilmiş oldu.

Müteselsil Sorumluluk
Tebliğin ‘7.6. Müteselsil Sorumluluk’ başlıklı maddesine’ başlıklı maddesine “Ulusal güvenlik kuruluşlarının verdiği istisna belgesi ve onayladığı listede yer alan mal ve hizmetlerin istisna şartlarını taşımadığının tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan ulusal güvenlik kuruluşları sorumludur.” şeklinde bir paragraf ekendi.

Böyle eşyaların verilen istisna belgelerinde belirtilen özelliği taşımaması durumunda ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz e zamlardan ulusal güvenlik kuruluşları sorumlu olacak.

Konutta KDV İstisnası 3 Yıla Çıkarıldı
Tebliğin ‘12. Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna’ başlık maddesinde ve 12.3. Konut veya İş Yerinin Bir Yıl İçerisinde Elden Çıkarılması değişikliğe gidildi. Buna göre;

Tebliğin II/B-12 numaralı maddesinde yer alan yer alan “bir yıl” ibareleri “üç yıl” olarak, “Bir yıllık” ibaresi “Üç yıllık” olarak, “bir yıllık” ibaresi “üç yıllık” olarak, II/B-12.3. bölümünün başlığında yer alan “Bir Yıl” ibaresi “Üç Yıl” olarak değiştirildi.

Böylece konut ve işyerlerinin ilk teslimlerinde uygulanan KDV istisnası 1 yıldan 3 yıla çıkarıldı. İlk teslimden sonra 3 yıl dolmadan satılan konut ve işyerlerinde zamanında tahsil edilmeyene alacak olarak 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu’na göre takibata geçilecek.

İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi
Tebliğin II/E-7. bölümünün başlığı “7. İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin 1/5/2022 Tarihinden Önce Yapılan Mal ve Hizmet Alımları” olarak değiştirildi. Aynı bölümün ilk paragrafında yer alan “3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinde” ibaresi “3065 sayılı Kanunun 7394 sayılı Kanun ile değişmeden önceki geçici 37 nci maddesinde” olarak değiştirildi. Bu bölümden sonra gelmek üzere “7/A. İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri’ olarak yeni bir bölüm eklendi. Buna göre;

Eklenen yeni bölümde ithalata ilişkin olarak, İstisna kapsamındaki malların ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilecek. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen mala ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu bölüm de onaylanacak.

Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz