Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Gümrük İşlemleri Genelgesi

5.05.2022
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı-Gümrük İşlemleri” Genelgesini yayımladı.

2022/9 sayılı Genelgede, 29.09.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 126’ncı maddesi kapsamında posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya giden eşyaya yönelik yapılacak işlemlere yer verildi.

Genelgede yapılacak işlemler ile ilgili eşyanın beyanı, kıymet tespiti ve vergilendirmesi, numuneler, yasaklamaya ve kısıtlamaya tabi eşya ve müeyyide başlıkları altında detaylı şekilde açıklandı.

İlgili Genelge için tıklayınız.

Muafiyet Kodları ve Nakit Açıklama Tutanağına ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz