Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Sadece Bir Gümrük İdaresine Hitaplı Toplu Teminat Mektubu İşlemleri

14.06.2022
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Toplu Teminat Mektupları” hakkında bir yazı yayımladı.

Teminat mektuplarına ilişkin uygulamada karşılaşılan tespitleri ihtiva eden Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 5 Nisan 2022 tarihli yazısına atıfla;

Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğünün 22.03.2022 tarihli ve 23.03.2022 tarihli yazılarında, 4760 sayılı ÖTV Kanunun (I) sayılı listesinin A cetvelinde yer alan eşyaların gümrük iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere verilen teminat mektuplarına ilişkin olarak geriye dönük yapılan taramada; Siyam Petrolcülük San. Ve Tic. A.Ş. (Vergi No: 7720182936), Kadoil Petrolcülük Taş. Tic. San. İth. İhr. A.Ş. (Vergi No:4860159395) ve Balpet Petrol Ürünleri Taş. San. Ve Tic. A.Ş. (Vergi No:1390262335) firmaları adına BilgeV2 programında tanımlı muhtelif toplu teminat dosyalarında kayıtlı teminat mektuplarının yalnızca Müdürlüklerine hitaben düzenlendiği ve bu dosyalar kapsamında teminata bağlı beyannameler bulunduğunun tespit edildiği,

Gümrük Kanununun 203, Gümrük Yönetmeliğinin 493, 495 ve 497. maddelerinde teminata ilişkin hususların açıklandığı, takip edilebilir olması halinde toplu teminat tüm gümrük idarelerinde geçerli olduğu, toplu teminat takibinin Bakanlıkça belirlenen usullere uygun olarak elektronik ortamda kayda alınan veriler üzerinden yapılacağının mevzuatımızda hüküm altına alındığı,

Adı geçen firmalardan Müdürlüğe hitaben düzenlenen banka teminat mektuplarının Gümrük Yönetmeliği Ek-77/C de yer alan örneğe uygun olarak tüm gümrük idarelerinde işlem tesis edilmesine imkân verecek şekilde düzenlenmiş olmak şartıyla yeni teminat mektuplarıyla değiştirilmesi istenildiği, anılan firmalar tarafından; alınacak yeni teminat mektupları için bankalara daha önceki verilenlerden bağımsız olarak yeni ipotek ve teminatların verilmesi gerektiği, bunun ciddi bir maddi külfet oluşturacağından yeni teminat mektubu verilmesinin mümkün bulunmadığı, finansal planlamalarına dahil edildiği, en kısa ve uygun zamanda değiştirilmesi yönünde gayret gösterileceğinin bildirildiği,

Yapılan sorgulamada, Siyam Petrolcülük San. ve Tic. A.Ş. firması adına 1333060000000012 sayılı toplu teminat dosyasında toplamda 9.995.000,00TL; Kadooğlu Petrolcülük Taş. Tic. A.Ş. firması adına 1333060000000004 dosya numarasında 39.800.000,00TL ve Balpet Petrol Ürünleri Taş. San. Tic. A.Ş. firması adına kayıtlı 0633060000000007 sayılı toplu teminat dosyasında ise 26.900.000,00TL tutarında muhtelif tarihli ve sayılı teminat mektuplarının tanımlandığı, firmalarca iletilen taleplerin herhangi bir suistimal ve olumsuz durumla karşılaşılmamasını teminen reddedilmesi gerektiği, anılan Müdürlüğe hitaben düzenlenen banka teminat mektuplarının Gümrük Yönetmeliği Ek-77/C de yer alan örneğe uygun olarak tüm gümrük idarelerinde işlem tesis edilmesine imkân verecek şekilde düzenlenmiş olmak şartıyla yeni teminat mektuplarıyla değiştirilmesi, aksi takdirde toplu teminat dosyasına bloke konulmasının Bölge Müdürlüğünce uygun mütalaa edildiği,

Hususlarına yer verildiği iletildi.

Yazı konusu firmalar ile ilgili olarak Karar Destek Sistemi üzerinde yapılan sorguda, firmaların muhtelif rejim kodları ile gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği, ancak, ÖTV Kanunun (I) sayılı listesinin A cetvelinde yer alan eşyaların gümrük iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere verilen teminat mektuplarının Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğünde kullanıldığı ifade edildi.

Bu çerçevede,

1- Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce;

Firmaların mağduriyet yaşamamaları ve işlemlerinin devamı için 3 aylık süre için mevcut teminat mektuplarının tüm gümrük idarelerinde geçerli olduğuna dair “Zeyilname” ibraz edilmesi, bu süre sonunda mevcut teminat mektuplarının yeni teminat mektupları ile değiştirilmesi,

İlgili firmalar tarafından söz konusu "Zeyilname"nin gümrük idaresine sunulmaması durumunda ise yeni teminat mektuplarının ibraz edilmesi şeklinde işlem tesis edilmesi,

2- Diğer Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince; mezkur teminat mektuplarının bağlantı gümrük idarelerinde kullanılmamasını teminen gerekli dikkat ve özenin gösterilmesine dönük olarak bağlantı gümrük idarelerinin talimatlandırılması,

gerektiği bildirildi.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz