Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

TEV Hesaplamasında İthal Ülke Belirlenirken İthalatta Beyan Edilen Menşe Ülke Esas Alınacak

30.05.0005
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, “AB Ortak Gümrük Tarifesi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, mer'i İthalat Rejimi Kararı'nın 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında "Serbest Bölgelere veya Antrepoya alınan ya da Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliği'ne ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında, ithal ülke ve eşyasına İthalat Rejimi Kapsamında uygulanan ithalat vergisi oranı ile Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı karşılaştırılır ve daha düşük olan vergi oranı tatbik edilir." hükmünün amir olduğu anımsatıldı.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz